Realizace na farmě Tvořihráz

V současné době probíhá dodávka technologie na farmě Tvořihráz pro investora AGRA Horní Dunajovice a.s. Jedná se o stáj pro dojnice s 6 dojícími automaty. Bauer Technics s.r.o. dodává kejdové hospodářství, shrnovací lopaty, sila s dopravníky k dojícím automatům a hrazení s 358 lehacími oblouky.