Vlastnictví firmy přechází z KKCG na investiční skupinu RSBC