Ing. Karel Líkař prodává firmu investiční skupině KKCG.