Rozhovor s jednatelem společnosti Ing. Ivo Melíškem

Bauer Technics s.r.o. – Více než 30 let zkušeností v optimalizaci zemědělských chovů

 

Třicet let je dlouhá doba, můžete čtenářům přiblížit nejdůležitější mezníky rozvoje společnosti?

Od svého založení se Bauer Technics zaměřoval na služby pro zemědělské podnikání.  Na začátku to byl servis míchadel a čerpadel rakouského výrobce Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH. Časem se nabídka služeb rozšířila o výrobu technologií pro chov hospodářských zvířat. Dnes jsme pro naše zákazníky partneři, kteří jsou schopni pomoci jim s jakýmkoliv požadavkem.

Určitě jste za těch třicet let museli překonat nejednu překážku.

Na všech našich úspěších, a upřímně musíme i přiznat některých neúspěších, se podílí všichni naši zaměstnanci. Oni jsou naší největší a nejsilnější devizou. Oni jsou ti, kteří stojí v první linii s našimi zákazníky, kterým pomáhají realizovat jejich investiční projektové záměry.

Největším přínosem třicetileté historie jsou tak obrovské zkušenosti. Díky nim můžeme jít vpřed s novými, progresivními strategiemi.

Hovoříte o nových strategiích, co si pod nimi mohou čtenáři představit?

Našimi zákazníky jsou soukromí zemědělci, stejně jako zemědělské podniky všech vlastnických forem.

Jsme si vědomi především jejich profesionality – jsou to odborníci na živočišnou výrobu.

Naše služby jsme právě proto pojali komplexně – na to jsme odborníci my.

Nově našim náročným zákazníkům nabízí také služby „All inclusive“ – řešení záměru navrhnout, nakreslit, provést stavebním řízením, pomoci s dotačním managementem a následně dodat na klíč.

Takže zatímco my se staráme o přípravu projektových záměrů a dokumentace, o vyhledávání a vyjednávání s dodavateli staveb a technologií, případně sami řadu technologií vyrobíme sami, naši zákazníci mohou svůj drahocenný čas věnovat svému businessu a soustředit se na svůj profit.

Skutečně jste schopni nabídnout řešení pro všechny druhy a kategorie zvířat?

Ano. Stavíme a rekonstruujeme stáje pro skot, prasata, drůbež, stejně jako sklady obilí či skladové haly. Také technologicky jsme schopni uspokojit chovatele skotu, prasat a drůbeže včetně kejdového hospodářství, separace kejdy, přihrnovačů krmení či dopravy krmiv.

Máme výrobu rozvaděčů, ale v provozu je i řada porážek drůbeže.

Samozřejmostí je vysoce kvalitní záruční i pozáruční servis.

Proč by si měl chovatel vybrat právě Bauer Technics?

Protože vždy máme na paměti především profit našich zákazníků. Snažíme se pochopit jejich filozofii, záměry a přání. S našimi zákazníky pak žijeme v symbióze, společným pojítkem je úspěšný a výnosný chov. Přesně taková jsou pak i naše řešení – zajišťující zdraví a pohodu chovů a produkce hospodářských zvířat s maximálním přínosem pro zemědělce.

 

Celý tým Bauer Technics je tu pro naše zákazníky.